Farabi Değişim Programı, öğrencilerin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır.

Öğrenci,YÖK'ün belirlediği başvuru tarihleri arasında tercihlerini OBİS üzerinden yapmalıdır (https://farabi.yok.gov.tr/Sayfalar/DuyuruDetay.aspx?did=276).

Öğrencilerin tercihlerini yapmadan önce ilgili üniversitelerin internet sitelerine girip, ders uyumluluklarını ve ders içeriklerini araştırmaları kabul sonrası yapılacak öğrenim protokolü açısından önemlidir. Öğrenciler, ders içeriklerinin yanı sıra gidecekleri üniversiteyi seçerken kalacakları yeri ve tercih ettikleri şehirdeki yaşam şartlarını da değerlendirmeye tabi tutmalıdırlar.

Bu programdan yararlanan öğrenci, gittiği üniversitede, en az kendi birimindeki kadar kredi karşılığı ders almak zorundadır. Daha fazla da ders alabilir. Değişimde derslerin kredileri dikkate alınmakta, ders sayısı dikkate alınmamaktadır. Öğrenci kendi döneminin derslerini alabileceği gibi, alttan ve üstten de ders alabilmektedir.

Farabi Değişim Programına katılan öğrencilere karşılıksız burs ödemesi yapılmaktadır.

Farabi programından yararlanacak öğrencilerin barınma ihtiyaçlarından gönderen ve kabul eden üniversite sorumlu değildir. Devlet yurdunda kalan öğrenciler kabul edildiklerine ait belge ile gidecekleri yerdeki devlet yurtlarında kalabilme haklarına sahiptirler.

Farabi Değişim Programının uygulanmasına ilişkin ilkeler, Yönetmelik ve Esas ve Usuller tarafından ayrıntılarıyla belirlenmiştir.