FARABİ GİDEN ÖĞRENCİ EVRAK TESLİMİ(2017-05-08)

           2017-2018 eğitim öğretim yılında Farabi Programıyla başka üniversitelerde öğrenim görecek öğrencilerimizin aşağıda belirtilen evrakları 15.05.2017 tarihi mesai bitimine kadar Uluslararası İlişkiler Birimi ya da Farabi Koordinatörlüğüne elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Evraklar bilgisayar ortamında doldurulmalı ve ıslak imzalı olmalıdır!

1- Öğrenci Başvuru Formu (3 Adet)

2- Öğrenci Beyannamesi (3 Adet)

3- Öğrenci Bilgi Formu (3 Adet)

4- Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesi (3 Adet)

5- Öğrenim Protokolü (Güz ve Bahar dönemleri için ayrı ayrı hazırlanmış üçer adet)

6- Çalışma Dilekçesi (3 Adet)

7- Sigorta Tescil Kaydı (Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürülüğünden alınacak 1 Adet)